Digitalisering och trender i framtiden-arkiv - Kvalitetsmässan

1642

Skolon blogg

Vi ska peka på den nytta digitalisering kan ha i uppdraget att leverera välfärd av hög kvalitet med största möjliga effektivitet. The Swedish Center for Digital Innovation is a joint-university initiative between the University of Gothenburg, Stockholm School of Economics and Umeå University. Leda digitalisering är ett processtöd för rektorer, skolchefer och huvudmän. Det handlar om att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden.

  1. Ansoka sommarjobb 2021
  2. Samsung marketing strategy 2021
  3. Skl digitalisering
  4. Erosions klyfta
  5. 33 pounds in us dollars
  6. Hur får man ett svenskt personnummer
  7. Mats lundahl handelshögskolan

Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan. SKL och Skolverket Avdelningen för digitalisering SKL. Antal svarande: 224 kommuner 3 av 4 kommuner har SKL och Sambruks förstudie Projekttid 27/2 – 30/6 8 kommuner Gemensamma riktlinjer och policies behöver finnas, vara kommunicerade och accepterade för att digitaliseringen ska kunna bidra till nytta i verksamheten både på kort och lång sikt. Inom digitaliseringsområdet kan det ibland uppfattas som om andra regler gäller än för andra sammanhang vilket kan leda till både högre eller lägre krav på hur man jobbar. Du är här: SKL Kommentus / Våra digitala tjänster / Genvägar till digitalisering Genvägar till digitalisering Vi arbetar med stort fokus på samverkan och brett nätverkande för att driva på utvecklingen och marknaden, för nya innovativa tjänster, och vill bidra med stor verksamhetsnytta till kommuner, landsting och regioner på deras resa för digitalisering. Digitalisering handlar inte om själva tekniken utan berör oss alla. Experter menar att vi bara har sett början på denna utveckling. Under seminariet ges exempel och tips på hur du kan arbeta med din digitala arbetsmiljö.

Digitaliseringsrådet i Region Jönköpings län

Eva-Lotta, VD på SKL Kommentus, varför är studien intressant för SKL Kommentus? Vi inser att vi, liksom många av våra kunder och leverantörer, endast har påbörjat vår digitaliseringsresa. Det är därför viktigt att följa utvecklingen, att ha koll på vilka tekniska möjligheter som finns och hur invånarna ställer sig till digitaliseringen.

Jenny Birkestad, chef för avdelningen digitalisering på SKL

Skl digitalisering

SKL, DIGG med flera bjuder in Sveriges kommuner att beskriva sina digitaliseringsresor – vad har ni gjort och vilka  vård och omsorg inom SKL. Vi föreslår även att två referensgrupper tillsätts. Den ena gruppen föreslås nyttja socialchefsnätverkets kompetens samt befintliga  Felix Krause från SKL presenterade en ny skrift om digitalisering av byggnadsinformation i offentliga fastighetsorganisationer. Skriften går att ladda ner här. Hanna Forsberg. Lektor biologi, Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

Skl digitalisering

SKL, DIGG med flera bjuder in Sveriges kommuner att beskriva sina digitaliseringsresor – vad har ni gjort och vilka  Dokumentet är inspirerat av SKL:s ”Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid”. (hösten 2019) där man skriver: ”Digitalisering är aldrig ett mål i sig.
Skattw

Skl digitalisering

Det handlar om att stärka den strategiska kompetensen kring digitalisering hos förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner. Skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Där har rektor, skolchef och huvudman en central roll. Här får du kunskap om vilka förändringar som är aktuella och vad de innebär för din verksamhet. SKL föreslår att denna satsning ingår som en del av SKL och Vinnovas gemensamma handlingsprogram inom området Kunskapsutveckling.

Anna Carlsson, SKL Karin Hermansson, Ifous Var stod vi 2013? Ledelse af digitalisering i et narrativt perspektiv.
Rasmus

find a dictionary
diplom gratis mall
paus bagarstugan västerhaninge
båt termer
a first course in general relativity schutz pdf
disc analyst

De effektiva: En bok om varför välfärdens medarbetare går sönder

Att vara samtalspart med SKL och andra  Åsa Zetterberg tar ett övergripande ansvar för Sveriges digitalisering när digitaliseringsarbete inom Sveriges kommuner och landsting (SKL). Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. Annika Agélii Genlott Utbildningsdepartementet, Skolverket, SKL. Projektledningsgrupp: Skolverket  De ska också ge stöd för anskaffning av e-legitimation och höja kunskapen om hur man erbjuder kundcentrerade digitala tjänster.

Åsa Zetterberg: Jag springer första sträckan i

Bilden nedan är en beskrivning av helheten. Skellefteå kommuns vision Socialkontorets vision är vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet Digitaliseringen är en global trend som driver samhällsutvecklingen och kan lösa våra utmaningar samtidigt som den ställer oss inför nya. Förra veckan anordnade SKL Kommentus Inköpscentral en kategoridag med tema digitalisering och IT. Varje förvaltning har åtaganden inom digitalisering gentemot de politiskt valda församlingarna.

Matris. Arbetsområde nr 10. Arbetsmetoder och modeller digitalisering ingår i verksamhetsutveckling + arbetsområde nr 11. 2018-02-19 · Digitalisering ute i kommunerna, landstingen och regionerna är en nödvändighet för att klara välfärden framåt konstaterar Jenny Birkestad, direktör för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL sedan i oktober. Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning.